Có cách nào đưa shading của XNAlara vào Blender không?

Phần mềm XNAlara có cái shading chuyển 3d thành 2d chỉ với 1 cái click

Tội là cái phần mềm này chỉ để trưng bày model là chính chứ hầu như chả làm gì được. Blender em tìm loanh quanh đến giờ thì hình như phải thay hết material thành emission cho từng bộ phận 1. Vậy có cách nào bê được cái shading của cái kia về Blender không?

1 Like

Cơ hội để chuyển sang đc là rất ít vì mỗi phần mềm có những cách thiết lập khác nhau
Setup bằng tay thôi

1 Like