Cloth không va chạm với mesh

em tạo body skinning, gắn cloth lên, dùng physic vào cloth thì nó rụng xuống chứ không va chạm vào mesh, mị nào biết config thì chỉ cho em với ạ
Link file Google Drive

Tắt physics đi bật lại là được luôn, không hiểu sao

Tiện đây cho em hỏi là khi nhân vật chuyển động nhanh, quần áo bị rách ra thì nên dùng preset nào cho nó không bị rách ạ ?

Phải chạy lại cho nó update vào cache