Chuyển file Revit vào Blender


Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn 4 bước để chuyển file từ Revit vào Blender

Bước 1 - Export từ Revit sang IFC

File>Export>IFC

Bước 2 - Cài đặt addon IfcBlender cho Blender

Tải addon từ IfcOpenShell


Tại thời điểm viết bài, tác giả chỉ thấy có cho phiên bản 2.78 (phiên bản Blender hiện tại là 2.8) do vậy hãy dùng bản Blender cũ để làm việc với addon này

Bước 3 - Cài Addon cho Blender

Mở Preferences (Ctrl Alt Shift U), Addon


Click vào Install Addon from file rồi mở file zip vừa tải về

Sau khi kích hoạt nó, bạn sẽ thấy trong menu Import

Bước 4 - Import IFC file

Vào File import > IFC rồi chọn file cần import