Chùa một cột - Hà Nội

Download

3 Likes

Cho e hỏi thường những file nhiều chi tiết như thế này thì sẽ quản lý file như thế nào ạ?
Nếu cho nhiều mesh trong 1 object thì lúc edit sẽ khó, còn nếu cho nhiều object vào 1 collection thì lúc chọn sẽ khó, và khi gán vật liệu cũng phải gán từng object 1 đúng ko ạ?

Có rất nhiều cách để chọn đối tượng
image
Còn vật liệu thì cũng chỉ có vài loại vật liệu thôi. Cùng loại thì dùng chung, hoặc có thể cho random color,…

1 Like