Chocofur Model Manager cho Blender 2.8

Chocofur Model Manager đã có phiên bản cho Blender 2.8

Đây là 1 addon quản lý thư viện cho Blender. Rất hữu ích cho các bạn sử dụng Blender cho kiến trúc


Download
2 Likes