Chạy Blender trên Raspberry Pi

Mới đây, kênh youtube Game Dev Academy đã đăng tải video sử dụng Blender trên Raspberry Pi


(ảnh từ Game Dev Academy/YouTube)
Blender 2.79 yêu cầu phần cứng tối thiểu 4G RAM, xung nhịp CPU từ 2GHz trở lên.
Raspberry Pi 4 với 2G RAM và xung nhịp 1.5 GHz có thể chạy được Blender không?


Phần cứng của Raspberry Pi 4 mà họ sử dụng chưa đủ yêu cầu để chạy Blender 2.8. Blender 2.8 yêu cầu OpenGL 3.5 trở lên, trong khi Raspberry Pi 4 là OpenGL 3.0
Đây có lẽ sẽ là gợi ý thú vị nếu Raspberry Pi các phiên bản sau có cấu hình mạnh hơn.
1 Like