Cập nhật về Blender tháng 10

Blender 2.83.8 LTS Released

Blender 2.83 tiếp tục được cập nhật tính ổn định với 16 bug được fix
Download LTS: https://www.blender.org/download/lts/
Những thay đổi trên 2.83.8: https://www.blender.org/download/lts/#lts-release-2838-2

Cloth Sculpting improvements in Blender 2.91

Pablo Dobarro vừa mô tả những cải tiến của công cụ Sculpt sẽ có ở 2.91

Blender 2.91 now in Beta


Download: https://builder.blender.org/download/
Những thay đổi trên Blender 2.91: https://wiki.blender.org/wiki/Reference/Release_Notes/2.91

Blender 2.92 alpha

Phiên bản kế tiếp là 2.92 cũng bắt đầu alpha
Download: https://builder.blender.org/download/

khi cập nhật thì gỡ bản cũ đi rồi cài bản mới hay sao vậy Ad?
Hay là cài đè lên luôn?

Thích gỡ hay không thì tùy. Blender có thể chạy song song nhiều phiên bản

1 Likes