Cập nhật thông tin cá nhân và doanh nghiệp sử dụng Blender


Để giúp các doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự chất lượng cũng như các ứng viên có nhiều cơ hội tương xứng với năng lực của mình, mình mở bài này để thu thập thông tin về doanh nghiệp và các cá nhân đang và sẽ sử dụng Blender. Mong các doanh nghiệp cũng như ứng viên dành chút thời gian điền vào phiếu khảo sát này.
Sau khi điền vào phiếu khảo sát, doanh nghiệp sẽ được chia sẻ thông tin của các ứng viên đồng thời ứng viên cũng sẽ có cơ hội được các doanh nghiệp biết đến

Dành cho doanh nghiệp: https://forms.gle/X3mpLG2aUMgU5dNH8

Dành cho ứng viên: https://forms.gle/UZBkyMaVigrbMgpc9

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sau khi đã nhập

Các thông tin này chỉ công bố cho những người đăng ký trong khảo sát

4 Likes