Cần freelancer làm model Blender

(Anh Nguyen) #1

Mình cần thuê 1 bạn thiết kế model 3D trên Blender.
Xin liên hệ [email protected] hoặc PM facebook @anhhao1102
Xin cảm ơn!

2 Likes