Cài đặt thông báo để bạn không bị tràn ngập bởi Email của BlenderVN

Để giúp bạn không bị bỏ lỡ những thứ quan trọng trên BlenderVN (BVN). Hệ thống gửi thông báo cho bạn mỗi khi có cập nhật mới. Hoặc lâu ngày bạn không vào diễn đàn thì bạn cũng sẽ nhận được email tóm tắt những cập nhật mới trên diễn đàn
Tuy nhiên để diễn đàn không trở thành một cỗ máy spam mail khổng lồ, các bạn có thể cài đặt lại những email nào bạn muốn nhận, những gì nên bỏ qua
Làm như sau:

  • Click vào avatar, chọn tùy chỉnh
    image

Email được gửi khi nào?

Trong phần Email là những cài đặt về email thông báo cho bạn.

Email nào được gửi cho bạn, email nào thì không?

Thông báo là những cài đặt về những thứ bạn sẽ nhận được thông báo

  • Xem: những thứ bạn thực sự quan tâm, bạn đọc hết các bài biết. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn về tất cả các chủ đề và bài viết
  • Theo dõi: những thứ bạn không quá quan tâm, bạn chỉ đọc chủ đề. Hệ thống chỉ thông báo về chủ đề
  • Bài viết đầu tiên: thông báo về bài viết đầu tiên của chủ đề
  • Im lặng: Bạn không quan tâm, không muốn nhận bất kỳ thông báo nào về điều đó

Thông báo ngoài màn hình: Thông báo trên màn hình cho bạn khi bạn không theo dõi trên trình duyệt

Bạn có thể cái đặt mức độ quan tâm về chuyên mục hoặc Thẻ


3 Likes