Cách tối ưu file CAD để import vào Blender

Chào mọi người, remy vừa hoàn tất bài hướng dẫn về dọn dẹp file CAD. Các bạn tải về xem ở đây

3 Likes

Bài viết rất chi tiết, cảm ơn @remy

Hay quá, cảm ơn @remy

1 Like

Cảm ơn bạn remy. Sao mình không để ý có bình luận hay thế này ta :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: