Cách sửa material của Fuse model trong blender 2.79 Cycle render

Mình có một model trong Fuse nhưng khi export qua Blender thì nó bị hỏng nhiều thứ:

  1. quần áo thì transparent
  2. lông mi và tóc thì solid
    Hy vọng mọi người giúp sửa và chỉ cách sử dụng các texture map của fuse trong blender. Tới giờ mình chỉ biết add image texture vô node diffuse chứ các map Normal hay Gloss thì bó tay.
    file Fuse

BlenderVN đang việt hóa các tài liệu về node ở đây: Blender Cycles Nodes
Hiện tại mình chỉ viết tài liệu cho bản 2.8, các bản 2.7 sẽ không được cập nhật thêm nữa nên bạn hãy học 2.8 luôn nhé: Tài liệu nhập môn blender - dành cho người dùng mới