Cách rig đồng hồ/ vòng cổ

Mình muốn nhân vật có đồng hồ, nhưng khi rig bằng weight paint thì nó lại giống như da/ quần áo - bị deform. Mong mọi người chỉ giúp cách rig không bị deform

Nếu là đồng hồ thì weight toàn bộ vào 1 bone cổ tay thôi
Phức tạp hơn như vòng tay, dùng Instancing