Cách rig + animation con Rắn

Chào tất cả mọi người
Cho mình hỏi cách rig + animation như nào để con rắn đứng im 1 chỗ mà vẫn uốn lượn dc.
Xin cảm ơn mọi người.

Bất kỳ ai học anim cơ bản thôi cũng có thể làm được việc này. Bạn hỏi như vậy có lẽ chưa từng học anim. Bạn nên tìm tài liệu anim để học trước. Tài liệu trên blender.vn này cũng đang được xây dựng