BPUP - Addons cho phép tạm dừng render

Khi bạn đang render và muốn dùng máy tính để làm gấp một việc gì đó. Thay vì hủy bỏ render rồi lại render lại từ đầu thì BPUP cho phép bạn tạm dừng việc render lại. Sau đó có thể tiếp tục render mà không cần phải render lại từ đầu
Hiện tại addon này chỉ hỗ trợ Windows

Download

5 Likes

đúng cái cần anh ạ. Thanks anh nhiều ^^

1 Like