BlenRig 5 cho Blender 2.8

Đã có BlenRig 5 cho Blender 2.8. Đây là addon để tạo bộ rig cho nhân vật


Các nhân vật đang sử dụng addon này như Victor, Vincent, Agent 327 and Spring.
Các bạn có thể download trên
Blender Cloud
Gitlab

Các hướng dẫn trước đây có trên Blender Cloud tuy nhiên hiện nay đã miễn phí trên youtube

1 Like