Blender Tools - công cụ chính chủ của Epic cho Blender


Download BlenderTools
Nếu thông báo lỗi 404 là do bạn chưa liên kết tài khoản epic với github. Liên kết bằng cách truy cập vào https://www.epicgames.com/account/connections. Sao đó đăng nhập vào github, bạn sẽ nhận được lời mời từ Epic để tham gia vào Download BlenderTools

Hướng dẫn: