Blender Rigging cho phim hoạt hình Next Gen của Netflix

Netflix
Chúng ta đã biết bộ phim Next Gen của Netflix, sản xuất bởi Tangent Animation , sử dụng Blender trong quy trình sản xuất. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem Lead David Hearn đã Rigging các nhân vật như thế nào và ứng dụng Blender trong quy mô sản xuất lớn ra sao. Bài phỏng vấn bằng tiếng Anh, mình cũng đang tập nghe tiếng Anh nên nếu có thể mình sẽ ghi ra vài thông tin mà mình hiểu được. À nếu bạn nào rảnh và giỏi tiếng Anh thì bình luận xuống bên dưới để cho mấy đứa dốt TA như mình học nhé
Next Gen đã được công chiếu vào ngày 7/9/2018 trên Netflix ở Bắc Mỹ

Machine Making

Trong liên kết cho tải về nhiều tài nguyên để nghiên cứu

Xem bài viết full ở đây Blender Rigging for Netflix Next Gen

6 Likes