Blender Realtime Render Eevee Information Update 23-Sep-2017

Blender Realtime Render Eevee Information Update 23-Sep-2017:

1. Refraction Shader (Glass) đã hoàn chỉnh và được thêm vào trong danh sách Node mặc định.

https://www.youtube.com/watch?v=qkJ1b4DbRjk&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=iyaTCcfP2E8

2. Principled BSDF (Disney Shader) đã được thêm vào danh sách mặc định, đồng nghĩa với việc Subsurface Scattering Realtime là hoàn toàn có thể.

https://www.youtube.com/watch?v=LZcsXrMQzMY

3. Bloom, Ambient Occlusion, Depth Of Field đã tương đối hoàn thiện.

https://www.youtube.com/watch?v=zpQ2QT0k-BA

https://www.youtube.com/watch?v=coPDJvjHMiI

4. Eevee chính thức là Viewport Reatime của Blender Game Engine,

Đồng thời Game Engine cũng được nâng cấp bằng cách viết lại gần như toàn bộ Code.
https://www.youtube.com/watch?v=Sq_e2anzpak

5. Eevee vẫn chưa cho phép sử dụng Subsurf Modifier

Vì vậy sau khi Add Subsurf thì nên nhấn Apply Modifier trước rồi hãy qua Edit Mode, nếu để nguyên Subsurf trong Tab Modifer mà chuyển qua Edit Mode sẽ bị Crash văng ra ngoài.
Trước khi bắt đầu sử dụng Eevee, nên xem qua Video hướng dẫn căn bản này.
https://www.youtube.com/watch?v=DR_uRoKuST8

6. Tấm hình bên dưới Render trong vòng 2 giây


Trường hợp mà bạn nhìn thấy những ảnh hay video nào đó, đẹp, có nhiều hiệu ứng, chất liệu khó như Particle Dust, Volumetric, Color Glass, Subsurface Scattering … Mà không thấy Noise, người ta nói là Render bằng Cycles thì bạn nên tin, tại vì Eevee bây giờ có thể sử dụng gần như tất cả các Node Setup của Cycles Render, và đương nhiên “Noise & Long Render time is Yesterday !”

Theo Nguyễn Hùng Minh - BlenderVN Goup

6 Likes

Render 0.5 giây bằng EEVEE !

5 Likes