Blender Modifier: Array Modifier

Bộ công cụ Array tạo ra một mảng các bản sao của đối tượng cơ sở ban đầu, với mỗi bản sao được biến đổi từ bản sao ngay trước đó theo các cách được thiết lập. Các đỉnh trong các bản sao liền kề có thể được nối liền với nhau nếu chúng ở gần, việc này cho phép làm trơn bề mặt phần nối liền các bản sao

Bộ công cụ này có thể sử dụng kết hợp với tileable meshes để có thể xây dựng nhanh chóng các khung cảnh lớn. Nó cũng có ích cho việc tạo ra các hình dạng phức tạp lặp đi lặp lại.

Nhiều bộ công cụ Array có thể tác động lên cùng một đối tượng cùng một thời điểm (có thể sử dụng để tạo các cấu trúc ba chiều phức tạp).

Options
image

Fit type
Phần này cung cấp cho ta các công cụ kiểm soát độ dài của mảng được. Có ba lựa chọn, Curve, Length hoặc Count được giải thích dưới đây:

Fit Curve
Tạo ra số lượng bản sao tương ứng với chiều dài của đối tượng đường cong được xác định trước trong Curve.
image

Fit length
Tạo ra số lượng sao tương ứng với chiều dài cố định được đưa ra ở phần length.
image

Fixed count
Tạo ra số lượng bản sao được đưa ra trong phần Count
image

Chú ý:
Cả Fit Curve và Fit Length đều sử dụng hệ trục tọa đô kích thước của đối tượng cơ bản, có nghĩa là việc scale đối tượng cơ bản ban đầu trong chế độ object Mode sẽ không thay đổi số lượng bản sao được tạo ra bởi công cụ Array.
Fit Length sử dụng hệ trục tọa độ chiều dài của đường cong(curve), điều này có nghĩa là việc scale đường cong trong Chế độ object mode sẽ không thay đổi số lượng bản sao được tạo ra bởi công cụ Array.
Nên sử dụng lệnh Ctrl-A để thay đổi các đặc tính của đối tượng.

Offset

Constant Offset, X, Y, Z
Công cụ này cho phép ta thêm một giá trị hằng số, đó sẽ là khoảng cách giữa hai bản sao kế tiếp nhau. Các giá trị này có thể thêm theo một hay nhiều trục x,y,z.

Relative Offset, X, Y, Z
Sử dụng công cụ này, khi ta thêm một giá trị bất kì thì khoảng cách giữa hai bản sao liên tiếp sẽ bằng giá trị này nhân với kích thước hộp giới hạn(bounding box) của vật thể. Các giá trị này cũng có thể thêm theo một hay nhiều trục x,y,z.
image

Object Offset
Công cụ này cho phép thêm một phép biến đổi các bản sao được tạo thành theo một đối tượng khác (độc lập so với đối tượng hiện tại). Thông thường ta sử dụng một đối tượng Empty ở giữa hoặc gần đối tượng ban đầu. Ví dụ (hình bên dưới) được tạo thành bằng cách xoay đối tượng empty một vòng tròn hoặc một góc so với vật thể ban đầu.
image

Merge

Merge
Nếu chế độ này được bật, các đỉnh trong mỗi bản sao sẽ được nối liền với các đỉnh trong bản sao tiếp theo nếu chúng nằm trong một khoảng cách nhất định.
First last
Khi chế độ này được kích hoạt đồng thời với chế độ merge thì các điểm trong đối tượng ban đầu có thể liên kết với các điểm trong bản sao cuối cùng (chế độ này rất có ích với các trường hợp quay tròn)
image

Distance (Khoảng cách)
Kiểm soát khoảng cách thực hiện liên kết cho công cụ merge.

Cap (các đỉnh)
Start Cap / End Cap
Công cụ này cho phép ta thêm vào hai đối tượng có cấu tạo khác biệt với mảng vào đầu và cuối mảng đối tượng được tạo ra.

Với đối tượng bắt đầu: nó ở vị trí -1, tức là ngay trước đối tượng cơ bản ban đầu
Với đối tượng kết thúc kết thúc: Nó ở vị trí n +1, tức là ngay sau bản sao cuối cùng của mảng.

Khi công cụ này sử dụng đồng thời với chế độ Merge , và các đỉnh đầu và cuối này nằm trong ngưỡng khoảng cách cho phép, chúng sẽ được liên kết với nhau.

Chú ý:Các đối tượng bắt đầu / kết thúc hiện không hỗ trợ tùy chọn Fist last.

Hints (Gợi ý)
Offset calculation
Việc chuyển đổi được áp dụng từ bản chính sang bản sao và từ bản sao này sang bản sao kế tiếp. Quá trình này được tính là tổng của ba thành phần khác nhau (Relative, Constant và Object), mỗi phần này có thể được bật / tắt một cách độc lập với các phần khác. Điều này cho phép, ví dụ, một Relative offset của (1.0, 0.0, 0.0) và một Constant offset của (0.1, 0.0, 0.0), cho chúng ta một mảng các đối tượng được xếp gọn gàng dọc theo trục X với một đơn vị 0,1không đổi giữa chúng, và điều này không phụ thuộc vào kích thước của đối tượng.

ví dụ
các ví dụ sẽ được cập nhật sau! :grin:

nguồn: https://docs.blender.org/manual/en/dev/modeling/modifiers/generate/array.html

6 Likes