Blender hỏi đáp - thắc mắc về phần kết cấu da

Các anh cho em hỏi là : model của em bị cái vùng khoanh đỏ nó cứ nhọn lên, k mượt, là do e physic sai hay là do model thiếu lưới hay là còn nguyên nhân nào khác
Mong được mọi người chỉ giúp và cho e biết nên nghiên cứu phầ

n nào để khắc phục

Do Weight ở chỗ đó chưa đều. Vào Weight Paint, sử dụng Brush Smooth để làm đều weight cho xương đùi và xương hông

1 Like

Ok, cảm ơn anh