Blender định dạng chạy trên Web!

Hi mọi người ạ! em đang làm một dự án nhỏ (không lương) của khoa và đang tìm hiểu về định dạng chạy được trên web của blender. Định dạng này cho phép người dùng có 1 số tương tác cơ bản trực tiếp trên model. Và: em không biết nó là gì :))))
Website: https://www.blend4web.com/doc/en/index.html#
Thank mọi người ạ.