Blender có được dùng trong Pixar không

Các nhà làm phim chuyên nghiệp có dùng Blender không?
png
Mình trích lại lời của Tony DeRose - nhà khoa học cấp cao của Pixar. Ông nói về tầm quan trọng của mã nguồn mở, những phần mềm như Blender có thể làm được hầu hết mọi thứ mà phần mềm của Pixar có thể làm. Ông cho biết Pixar đã có lợi thế cạnh tranh trong 10 năm, nhưng giờ đây họ nhận được nhiều hơn bằng việc để mọi người dùng đóng góp - Tức là mã nguồn mở đấy

Now, says DeRose, open-source software like Blender can do almost everything Pixar’s software can do. Last summer, Pixar even open-sourced its subdivision surface code library. “We had a competitive advantage for ten years,” DeRose says, “but now we get more value by letting everyone contribute.”

RenderMan được open source một phần còn USD đã được open source hoàn toàn

Bài viết này xuất bản năm 2013, khi đó Blender mới ra phiên bản 2.6 mới hoàn thiện Cycles. Bây giờ đã là 2.91, mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Các bạn có thể xem bài viết ở đây

RenderMan
RenderManForBlender
USD

1 Likes