Blender - chìa khóa vạn năng

Sự kiện “Blender - chìa khóa vạn năng”
Đồng hành tổ chức VietCG và BlenderVN, đơn vị tài trợ LG Việt Nam, ngày 26/10/2019
Một số hình ảnh sự kiện


Checkin


Start


Blender for all - HaNguyen


Tea breakColor - LG
Blender for architect - Hưng DelnaryLucky draw

Goodbye, thanks and see you again