Blend Swap nâng cấp kỷ niệm 10 năm phát triển


Blend Swap là trang web cung cấp các tài nguyên miễn phí cho Blender (kiểm tra các giấy phép tùy từng tài nguyên). Mỗi tháng họ giới hạn số lượng download, nếu muốn nhiều hơn, bạn phải tải tài nguyên lên hoặc mất 1 khoản phí
Blend Swap vừa được viết lại toàn và hỗ trợ Blender 2.8. Giờ đây bạn không thể tải lên file zip, rar hay bất kỳ file nén nào khác ngoài blend. File blend sẽ được check tự động để kiểm tra xem bạn đã pack toàn bộ texture vào chưa.
Xem thêm: https://www.blendswap.com/news/post/85

3 Likes