Armory3d nay đã open source

Một chút thông tin, Armory3d là một game engine hỗ trợ hoàn toàn Blender. Để có kinh phí phát triển, ban đầu Armory gây quỹ trên Patreon và bán phần mềm với giá khoảng 50Euro. Sau thời gian gây quỹ thành công, nhóm phát triển vui mừng thông báo rằng phiên bản kế tiếp của Armory sẽ là open source và bạn có thể tải về sử dụng miễn phí.
Vừa qua Blender vừa thông báo xóa bỏ Blender Game Engine ra khỏi phiên bản 2.8 sắp tới và trong thời gian chờ đợi ứng cử viên thay thế, game developer có thể chọn các engine mã nguồn mở như Armory hoặc Godot.
Xem thêm thông tin tại http://armory3d.org/ nhé

9 Likes