Armory 3D - Game Engine mã nguồn mở cho Blender


Không giống như Unity hay Unreal, Armory 3D là một Game Engine chạy trong Blender. Armory 3D là một Game Engine mã nguồn mở.

Bạn có thể download tại:

Armory 3D có thể build ra nhiều nền tảng, ngoài PC còn có Android và iOS

2 Likes

Em đang học cái này và thấy nó rất hay và hứa hẹn :wink:

1 Like