ArmorPaint - Phần mềm vẽ texture PBR


https://armorpaint.org/
Đây là phần mềm vẽ texture PBR tương thích với các Engine như Unity, UE4, và tất nhiên cả Blender Eevee

Sử dụng node rất giống blender, nếu bạn đã dùng blender thì qua phần mềm này sẽ cảm thấy thân thuộc
Download

3 Likes