Appleseed - open-source physically based renderer - Trình kết xuất dựa trên vật lý mã nguồn mở

Appleseed là engine render dựa trên vật lý mã nguồn mở theo giấy phép MIT license. Appleseed được thiết kế chủ yếu cho hoạt hình (animation) và hiệu ứng hình ảnh (visual effects). Nó đã được dùng cho một loạt các dự án chuyên nghiệp, bao gồm TV documentaries, a beautiful proof-of-concept animated short.


Nhà phát triển chính François Beaune đã làm việc cho Allegorithmic, là người đầu tiên phát triển Substance Designer và Substance Painter

https://vimeo.com/92172277

Download:


1 Like