AMD Ryzen Threadripper 32 nhân 64 luồng chạy Blender tại Computex 2018

Tại Computex 2018, Linus trên kênh youtube Linus Tech Tips đã thử nghiệm render bằng Blender trên con CPU mới nhất của AMD, Ryzen Threadripper 32 nhân 64 luồng

Có vẻ từ thế hệ Ryzen, AMD hỗ trợ rất tốt cho Blender

2 Likes