Tổng quan về Blender


Chủ đề Trả lời H.động
Giải thích khi nào nên dùng lưới tứ giác tam giác hoặc đa giác 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Gộp đầu và thân nhân vật thành 1, animate đầu không theo (trước đó đã constrains) 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Texture lên renderview của Cycles bị nứt 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tư liệu cho các bạn mô phỏng sóng biển 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Model người bằng Blender cách nào nhanh nhất? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để xóa (hay chỉnh lại) xương tự động hiện ra? 9 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Kết hợp các phần của trang phục thành 1 như thế nào? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
How to improve your interior scenes - BlenderNation 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender mesh deformers distributors 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dùng Gradient texture để xem trước màu sắc 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Conference 2017 - Blender cho kiến trúc - Blender for Architecture 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Cycles Nodes - Color Ramp Node 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giải thích về UV trong 3D 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cycles Nodes - Camera Data Node 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tài liệu blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Creating a Low Poly Medieval House in Blender: Part 1 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Modifier: Boolean Modifier 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Modifier: Bevel Modifier 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Model with Wireframe 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender 2.79 Daily Build đã cho phép render bằng CPU + GPU :) 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Modifier: Array Modifier 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
6 lời khuyên để render chân thực hơn 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
7 + 1 Cách để thoát khỏi Noise khi render 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách không phải nhớ mọi thứ từ Blender bởi cách dùng YOUTUBE 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hơn 40 node cho cycles của Stuntkoala 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cycles Nodes - Attribute Node 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Value Node 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo MẬT KHẨU , offline trong Blenler 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Điểm(s) tốt ở Sketchfab.com, bây giờ 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chống rung cho video bằng Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names