Tổng quan về Blender   Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết


Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
UDIMS texture cho Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Vẽ lên chi tiết lên normal map 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Glass BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Space view3d paint bprojection - add-on vẽ texture đơn giản và nhanh dành cho những người mới học 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Texture lên renderview của Cycles bị nứt 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dùng Gradient texture để xem trước màu sắc 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Cycles Nodes - Color Ramp Node 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giải thích về UV trong 3D 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cycles Nodes - Camera Data Node 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hơn 40 node cho cycles của Stuntkoala 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Value Node 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender cycles node - Principled 15 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Cycles Nodes - Blackbody Node 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Add Shader 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Mix Shader 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Anisotropic BSDF 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Subsurface Scattering 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Holdout 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Volume Scatter 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Volume Absorption 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đôi nét về Blender Principled Node 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Ambient Occlusion 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Hair BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Background 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Emission 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Toon BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Translucent BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Velvet BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Diffuse BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names