Tổng quan về Blender   Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging


Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Animation Blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Gộp đầu và thân nhân vật thành 1, animate đầu không theo (trước đó đã constrains) 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để xóa (hay chỉnh lại) xương tự động hiện ra? 9 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender 2.79: Những tính năng mới trong Animation 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender 2.79: Những tính năng mới trong Rigging 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names