Tổng quan về Blender


Các kỹ thuật khác Compositing, Post Processing Các Website về blender Animation, Rigging - Hoạt hình, Rigging Lighting, Rendering - Ánh sáng, kết xuất hình ảnh Modeling - Dựng hình Particles, Physics Simulations - Hạt, Vật lý Cơ bản và giao diện Các hướng dẫn, mẹo và thủ thuật Materials, Textures - Vật liệu, họa tiết
Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Tổng quan về Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Animation Blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Render eevee vẫn phải chờ? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hướng dẫn làm khối súc sắc theo phong cách PBR 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Vẽ lên chi tiết lên normal map 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Biên dịch Blender 2.8 từ mã nguồn trên Linux 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách tải và cài đặt Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender Updater - Công cụ để tải các phiên bản mới nhất của Blender 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Công cụ Poly build 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách chạy blender trên VPS, Cloud server để render 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Paint n Stick sticky pass 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Cycles Nodes] Glass BSDF 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tiles khi render không còn quan trọng nữa 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ngày đầu tiên học Blender, tham gia diễn đàn, làm một bài viết cho hăng hái 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm cách nào đặt chung models có compositing nodes khác nhau vào chung 1 cảnh? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Switching from Maya to Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Space view3d paint bprojection - add-on vẽ texture đơn giản và nhanh dành cho những người mới học 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Model Pipeline + Công Cụ Spin Tool 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
ODS Engineering - Mô phỏng đa vật lý cho thiết kế kiến trúc 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sculpting người đàn ông từng bước một 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm lửa cháy kiểu 2D trên Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lần đầu làm nhà ở mức Low Poly 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giải thích khi nào nên dùng lưới tứ giác tam giác hoặc đa giác 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Gộp đầu và thân nhân vật thành 1, animate đầu không theo (trước đó đã constrains) 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Texture lên renderview của Cycles bị nứt 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tư liệu cho các bạn mô phỏng sóng biển 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Model người bằng Blender cách nào nhanh nhất? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm thế nào để xóa (hay chỉnh lại) xương tự động hiện ra? 9 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Kết hợp các phần của trang phục thành 1 như thế nào? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
How to improve your interior scenes - BlenderNation 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names