Thông tin chung


Tin tức Các thông tin mang tính thời sự về Blender Thảo luận - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn Chat, Tán gẫu, Thử viết bài Khu vực này cho ae trò chuyện tán gẫu những nhứ liên quan hoặc không liên quan đến Blender Các ae cũng có thể thử viết bài ở đây để xem các tính năng của diễn đàn Thảo luận Blender và CG Khu vưc thảo luận chung về Blender cũng như cách sử dụng diễn đàn, góp ý để phát triển cộng đồng, thông tin về các buổi offline gặp gỡ của thành viên…
Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Thông tin chung 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
10 dự án lớn cải tiến Blender năm 2020 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender - chìa khóa vạn năng 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cập nhật Blender 2.8 47 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Kiếm việc làm bằng Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ubisoft gia nhập Blender Development Fund 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blend Swap nâng cấp kỷ niệm 10 năm phát triển 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Những vấn đề về Blender 2.8 (chia sẻ và thảo luận) 19 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lấy lại cảm hứng làm việc sau tết 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Render với GPU free của google (google colab) 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender - 25 năm nhìn lại 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tổng hợp hotkey Blender 2.8 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Newbie hỏi chỗ dạy Blender ở Sài Gòn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
"Blender and Next Gen: a Netflix Original" by Jeff Bell 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bạn có bị Mù màu không? 14 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đây là free course về tạo animation film 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lập nhóm làm hướng dẫn tổng quan về blender 2.8 31 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hướng dẫn Blender với giọng đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn (âm thanh Chí Tài ) 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đề xuất cách xưng hô 58 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lập nhóm triển gamedev cho Blender.VN 21 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thuật ngữ trong chuyên ngành 3d 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giảm số ký tự tối thiểu cho bài viết 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thời điểm ra mắt chính thức Blender 2.8 đang tới gần 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
NVIDIA đăng ký bằng sáng chế vector graphics áp dụng vào game 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thử nghiệm trang chủ mới và xây dựng lại hệ thông category khoa học hơn 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Goodbye Kansas Studios 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tin đáng biết >>Blender Internal renderer removed from 2.8<< 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Why must artists be poor? | Hadi Eldebek 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xin góp ý xây dựng diễn đàn 69 translation missing: vi.date.abbr_month_names
BlenderOnline Meetup 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names