Phần mềm khác   Renderer


Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Renderer 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
LuxCoreRender - Trình render mã nguồn mở 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Radeon ProRender - Engine render mới miễn phí 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Appleseed - open-source physically based renderer - Trình kết xuất dựa trên vật lý mã nguồn mở 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names