Hỏi - đáp


Chủ đề Trả lời H.động
Thêm physics cho skinned animation 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về tutorial cho chỉnh sửa video 2D 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giúp đỡ về chỉnh tông màu cartoon 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Vật lý cho skinning animation 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm áo tứ thân trên blender 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Có cách nào đưa shading của XNAlara vào Blender không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về cách khắc phục lỗi khi Kết nối bộ xương với đối tượng (Armatures deform) 12 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về làm tóc trong blender 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giới thiệu chuyên mục Hỏi - đáp 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Model đường lượn mềm mại của cái đĩa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không chạy automatic weight được cho object để ghép vào xương 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Command line hoặc script mở một template 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Làm mịn đường viền bị lởm chởm 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Keyframes diễn hoạt nước chảy 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Giúp e về chọn vùng nhìn 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dữ liệu đường phố bị blender che đi khi zoom out 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em đang mắc lỗi Clothes xuyên qua Model 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Vài câu hỏi về simulating, weight painting, cycles material, eevee render, bone position 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo khoảng cách giữa trang phục và nhân vật 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thắc mắc về Texture paint trong blender 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ghép animation trong blender 13 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Import animation vào Lumion 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sao chép thay vì contrain 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi khi export sang file .pmx mong các senpai chỉ giáo ạ 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sử dụng Curve và Modifier Array thế nào để tạo ra cái này ? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Import BVH nhưng khi gắn vào NLA thì lại sai tọa độ 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ý nghĩa của các loại keyframe 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Duyệt các file blend, tìm các thành phần của nó rồi import vào trong file đang mở 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi giá trị Z ở pose mode thì lại đi ngang 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Render nhiều hạt 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names