Hỏi - đáp


Chủ đề Trả lời H.động
Giúp e về chọn vùng nhìn 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dữ liệu đường phố bị blender che đi khi zoom out 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em đang mắc lỗi Clothes xuyên qua Model 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Vài câu hỏi về simulating, weight painting, cycles material, eevee render, bone position 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo khoảng cách giữa trang phục và nhân vật 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thắc mắc về Texture paint trong blender 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ghép animation trong blender 13 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Import animation vào Lumion 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sao chép thay vì contrain 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi khi export sang file .pmx mong các senpai chỉ giáo ạ 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sử dụng Curve và Modifier Array thế nào để tạo ra cái này ? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Import BVH nhưng khi gắn vào NLA thì lại sai tọa độ 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Ý nghĩa của các loại keyframe 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Duyệt các file blend, tìm các thành phần của nó rồi import vào trong file đang mở 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi giá trị Z ở pose mode thì lại đi ngang 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Render nhiều hạt 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi nhập lệnh từ bàn phím 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Newbie xin hỏi: Cơ hội nghề nghiệp của Blender 3D ? 29 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dạy lại nodes trước khi có PBR ? Đang giúp cho nhóm người nào đang dùng Blender ? 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender cách Sheet Metal - 3d to 2d, file vector? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xin cách rig cho Cá mập 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Có ai biết thông tin chính xác khi nào Blender 2.8 ra mắt ko vậy? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names