Hỏi - đáp


Chủ đề Trả lời H.động
Định nghĩa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Kí hiệu lạ ở dope sheet 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lệnh Bevel 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo nhiều action trên cùng file blend 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về view của camera, render 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[HỎI] LỖI Văng Nhân Vật Ra Ngoài Không Gian và Cách Sửa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender định dạng chạy trên Web! 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dựng một cảnh blender lớn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Ánh sáng chiếu vào vật bị giữ nguyên như khi chưa unbevel (làm vuông góc cạnh vật thể) 14 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Làm material từ Blender + RizomUV + Substance painter rồi chuyển sang Vray của 3ds max có bị mất hay điều chỉnh lại không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Cách retopology hiệu quả nhất với model này 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Cách thay đổi kích thước của hình trong UV editor 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khác nhau giữa render bằng file script riêng và viết lệnh trực tiếp trong console file blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách rig + animation con Rắn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Tạo layer đổ bóng bám vào model khi chuyển động 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Điều khiển xương trong blender 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em muốn hỏi về render video trong blender 2.8 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chế độ view Unlit (shadeless) của Blender 2.8 beta nằm ở đâu? 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thời gian animation với thời gian thực không khớp 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Mong các anh chị giúp đỡ em. Em cám ơn nhiều lắm 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Render all action in blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bake Cloth simulation to keyframe 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Smooth model sau khi flip normals 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về start display Blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xóa các xương đối xứng thế nào để không bị xóa các xương gốc 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi các cách rigging bàn tay 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo thêm layer mới để nhìn cho dễ khi đã dựng hình xong 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dùng cloth simulation để giả làm tóc 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo Hand model để tạo ra các ảnh cử chỉ tay 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cloth không va chạm với mesh 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names