Hỏi - đáp


Chủ đề Trả lời H.động
Hỏi về Addon của Blender 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không thể upload ảnh quá 2mb lên diễn đàn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách fit quần áo không fit với basemesh 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[HELP] cách khắc phục LỖI XƯƠNG khi hoạt hình nhân vật MINECRAFT 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Modeling bàn chải đánh răng ps 360 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Modeling chai cocacola 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách fit quần áo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách sửa material của Fuse model trong blender 2.79 Cycle render 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi đáp về tài liệu 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về ý nghĩ của vệt dài trong dope sheet 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi đáp về blender 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi trên edit mode 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chuyển động 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi Về Minecraft animation 7 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Định nghĩa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Kí hiệu lạ ở dope sheet 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lệnh Bevel 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo nhiều action trên cùng file blend 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về view của camera, render 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[HỎI] LỖI Văng Nhân Vật Ra Ngoài Không Gian và Cách Sửa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Blender định dạng chạy trên Web! 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Dựng một cảnh blender lớn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Ánh sáng chiếu vào vật bị giữ nguyên như khi chưa unbevel (làm vuông góc cạnh vật thể) 14 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Làm material từ Blender + RizomUV + Substance painter rồi chuyển sang Vray của 3ds max có bị mất hay điều chỉnh lại không? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Cách retopology hiệu quả nhất với model này 10 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Cách thay đổi kích thước của hình trong UV editor 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khác nhau giữa render bằng file script riêng và viết lệnh trực tiếp trong console file blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách rig + animation con Rắn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
[Hỏi] Tạo layer đổ bóng bám vào model khi chuyển động 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Điều khiển xương trong blender 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names