Coding


Python Open Shading Language Scripts Beginning Blender Code and Development OSL Tests and Support Scripts, Add-ons, Themes
Chủ đề Trả lời H.động
Giới thiệu chuyên mục Coding 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Archipack addon - hướng dẫn cài đặt và kích hoạt 2D to 3D 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
PBR Materials Addon (2.79) 9 translation missing: vi.date.abbr_month_names
IFC Exporter Cho Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
ExactoTools 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
OD Copy & Paste External (free) - copy qua lại giữa các phần mềm 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Animation nodes : Hướng dẫn tạo hiệu ứng Plexus/Ubertracer trong Blender 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Crowdrender addon render farm 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chocofur Model Manager cho Blender 2.8 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sách miễn phí dạy viết addon cho Blender - Programming Add-ons for Blender 2.80 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
BlenRig 5 cho Blender 2.8 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Screencast Keys - Công cụ hiển thị thao tác bàn phím lên màn hình 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Linux3DCS - Scan 3D 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
BLAM - Addon tự động chỉnh camera theo hình, ứng dụng để dựng 3D trên hình ảnh có sẵn 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bezier curve CAD Add-on 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Wonder Mesh - Thêm các đối tượng cơ bản 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Instant Meshes Remesh - Addon Remesh tự động cho Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Voxel Heat Diffuse Skinning - Surface Heat Diffuse Skinning - Addon hỗ trợ Skinning 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Filament - Render Engine mã nguồn mở của Google 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Các add-on tạo đám đông cho Blender 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
BPUP - Addons cho phép tạm dừng render 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
UVPackmaster - Xếp UV thông minh hơn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong diễn hoạt 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
TexTools - Công cụ UV - Texture 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tổng hợp các Add-ons dành cho kiến trúc trên Blender 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Nên share vì nghĩ chức này, ko ai để ý nhiều? >>Screencast<< 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Archipack addon 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Sketchup (SKP) importer 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
B2U - Blender To Unity - Export từ Blender sang Unity [$] 8 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Add-ons Tiny CAD - tạo vertex giữa 2 edge cắt nhau và hơn thế nữa! 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names